Двама ангели седят и наблюдават държавите на Земята високо от небето. Дълго мълчат и гледат. След известно време единият нарушава тишината и казва: 

- Знаеш ли какъв трябва да е раят там долу?

- Какъв? – пита този до него.

- Раят за хората трябва да е там, където полицаите са британци, а готвачите французи. Където колите са произведени в Германия, любовниците са италианци и всичко това е организирано от швейцарците.

- Може би... – отговаря вторият ангел. - Но съдейки от тези стереотипи мога да предположа какъв би бил адът.

- Какъв? - пита първият.

- Тогава най-тежкият живот за хората трябва да е там, където полицаите са германци, готвачите са британци, колите са френски, любовниците са швейцарци и всичко това е организирано от италианците.