Ново проучване на Университета в Мичиган доказва, че бащите играят много по-голяма роля в живота на децата в най-ранна възраст, отколкото се смяташе досега. Повечето татковци мислят, че няма какво да дадат на детето, докато е съвсем малко, и че тогава то има нужда най-вече от грижите и вниманието на майката, пише Мениджър Нюз.

Оказва се, че на малките си им трябват и двамата родители, но по-интересното е, че настроението на бащата оказва влияние върху развитието на хлапето. При изследваните 730 семейства учените са наблюдавали как нивото на стрес и наличието на психологически проблеми, като например депресия, влияят на децата.

Проучването показало, че по-големият стрес у бащите вреди на когнитивното и речево развитие на децата, когато те са на възраст 2-3 годинки. Друг интересен извод бил, че стресът на родителя се отразявал повече върху езиковите способности на момченцата, отколкото на момиченцата.

По отношение на менталното здраве симптомите на депресия в бащата засягали социалните умения на децата в по-късна възраст, около пети клас, но всичко започвало отново в по-ранните години. Симптомите на депресия у майката обаче не оказвали чак такова негативно влияние.

Това проучване, както и поредица други, които се правят в последно време, проследяващи връзката баща-дете, може да изиграе ключова роля за по-доброто разбиране на факта, че не е достатъчно таткото просто да присъства.