"Най-красивото преживяване, което можем да имаме, е мистериозното. То е фундаменталната емоция, която  стои в основата на истинското изкуство и истинската наука.”

Алберт Айнщайн - немски физик–теоретик, философ и писател отеврейски произход, работил през голяма част от живота си в Швейцария и Съединените щати.