Ако обичаш човека такъв, какъвто е, то ти обичаш него. Ако се опитваш кардинално да го промениш, то ти обичаш себе си. Това е всичко.

*Аврелий Августин или св. Августин от Хипон (354 — 430 г.) е римски философ и богослов с ключово влияние върху развитието на западното християнство. Неговите произведения (включително и "Изповеди" - често пъти считано за първата западна автобиография) и до днес се изследват и четат.