„Нищо не изглежда по-остаряло от това, което е било ново вчера.” (Атанас Далчев)

Атанас Далчев (1904 – 1978 г.) – един от най-видните български поети и преводачи на XX век, автор на поезия с ярко философска проблематика.