“Човек страда само защото приема сериозно това, което боговете са направили за забавление.” 

Алън Уотс - британски философ, писател, оратор, известен най-вече като интерпретатор и популяризатор на източната философия за западната аудитория.