Силата на любовта е необяснима и невероятна. Готова е да се обзаложи дори със самата съдба и да я надвие.

Понякога ни се струва, че сме пропилели шансовете си, че сме пропуснали голямата любов. Винаги обаче идва един момент в живота ни, когато си даваме сметка, че всяко зло наистина е било за добро. Когато сме страдали по някого, всъщност не сме знаели какво печелим.

Ако двама души се обичат истински, те на всяка цена ще намерят начин да обърнат съдбата в своя полза. С времето техните решения и действия непременно ще ги отведат при човека, когото обичат. Защото празнотата, която чувстваме от отсъствието на любимия, не бива да се запълни с нещо или с някой друг. В крайна сметка съдбата винаги отвежда човека там, където той иска да стигне.

Когато човек се влюбва, обикновено гледа на това събитие от две страни. Първата: във връзката, която е изградил с партньора, непременно има пръст съдбата и му е била предопределена още преди да се е родил. Вторият вариант: случило се е, защото двамата са го искали от цялото си сърце и сами са допринесли за тези отношения в живота си.

Според първия вариант влюбените се отнасят с известен фатализъм, откриват скрити послания във всичко, четат знаците и се задълбочават във всички дребни детайли. Във втория случай възлагат на себе си цялата отговорност за всичко случващо се и се стремят да го контролират максимално.

Някои твърдо вярват в съдбата и смятат, че нищо в живота им не е случайно и не могат да избягат от предначертаното. Мнозина обаче не вярват в съдбата и смятат, че всичко зависи от нашите решения и постъпки и ние сами решаваме какъв да бъде животът ни. А ако съществува понятие като съдба, то тя зависи от желанията и усилията повече, отколкото от външно въздействие и влияние на външни фактори.

А вие от кой тип сте?