Често разглеждаме интелигентността като едно-единствено цяло. Мислим си, че учените и академиците са „интелигентни“ хора. Ако обаче ги поставим в банка, те няма да имат никаква представа как да се държат с клиентите.

А какво да кажем за погрешните схващания, свързани с хората в „не чак толкова интелигентните“ работи като сервиране или телемаркетинг? Дайте им празен лист хартия и ги накарайте да ви нарисуват шедьовър с молив.

Идеята е, че представата ни за интелигентността често е погрешна. Всичко, което изглежда извън нашия досег, автоматично се определя като интелигентно. Всъщност обаче според психолога Хауърд Гарднър всеки от нас е благословен с множество типове интелигентност.

Съществуват най-общо казано 9 типа.

Лингвистична – умението да откривате подходящата дума, за да изразите това, което искате.

Логико-математическа – умението да боравите добре с числа, имате абстрактно мислене, точен и аналитичен ум.

Музикална – лесно запомняте мелодии и можете да ги възпроизведете. Възприемате ритъма. За вас е важно не само какво сте казали, но и с каква интонация.

Телесно-кинетична – умението да използвате тялото си за самоизразяване. Да предавате емоции и чувства чрез движения. Хората с такава интелигентност имат бързи реакции, боравят добре с различни предмети и инструменти. Сръчни са.

Визуално-пространствена – умението да възприемате света визуално, да анализирате тази информация и да се трансформира пространствено. Имате усет за цветовете, формите, линиите и отношенията между обектите.