Вярвате ли че хората никога не се променят? Съвременните психологически изследвания оспорват това схващане. Първите четири стъпки се отнасят за това как можем да променим самите себе си.

Сега нека видим как можем да предизвикаме промяна у другите хора.

5. Три стъпки да помогнете на някого да се промени

Първо, човекът трябва да е отворен към възможността за промяна. Хората често са готови да бранят навиците си със зъби и нокти. Определени поведения и схеми на мислене са се формирали в продължение на години.

Второ, бъдете топли и подкрепящи към хората, на които искате да помогнете да се променят. Помнете, че вие сте отзивчив приятел, който се интересува от тяхното добруване, но въпреки това ги приемате такива, каквито са.

Трето, помогнете им да развият себесъзнание. Основна характеристика на навиците е, че хората ги изпълняват несъзнателно и ги повтарят в едни и същи ситуации.

Ключова стъпка в разпознаването на един навик е да се идентифицира ситуацията, в която се случва. Можете да помогнете на другите хора да осъзнаят ситуациите, като внимателно им посочите какво според вас провокира въпросния навик.

6. Оставете хората да се убедят сами

Да убедиш някого в нещо е толкова трудно, колкото и да промениш поведението му. Но един полезен съвет е да използвате самоубеждение. Оставете другия, говорейки, сам да достигне до вашата гледна точка.

Едно скорошно изследване показва как хората били по-убедени от една реч, когато я изнасят сами, отколкото когато просто я чуват пасивно. Това предполага, че наистина се убеждаваме по-силно, когато създаваме аргумента сами, дори и той да не е в съгласие със собствената ни гледна точка.

Същият трик работи с отношението към тютюнопушенето. Хората са по-склонни да отложат пушенето, когато самите те създадат послание срещу цигарите, отколкото когато просто го получават.

Можете ли да поощрите някого сам да се убеди в нуждата от промяна?

7. Склонността към потвърждение

Една от основните психологически бариери за промяната на мненията и нагласите е склонността към потвърждение. Тя се свежда до факта, че хората забелязват и активно търсят информация, която потвърждава тяхната гледна точка и игнорират тази, която не им пасва.

Начинът да се преборим със склонността за потвърждение е лесен за изказване и труден за прилагане. Трябва да опитате да измислите и изпробвате алтернативна хипотеза.

Звучи лесно, но не е в природата ни. Не е забавно да мислим защо е възможно да сме заблудени или зле информирани. Ако посочите факти, които не се вписват в светогледа на човека срещу вас, той най-вероятно ще ги отхвърли и забрави на мига. Но ако съумеете да го накарате да формулира вашата гледна точка и да си представи логиката на вашите разсъждения, е много по-вероятно да постигнете общ език.

8. Осем стъпки да промените мненията, основани на неверни факти.