Определянето на едно мнение като „морално“ незабавно го прави по-устойчиво, смята ново проучване.

„Възприятието, че дадено виждане, което споделяме, има морална основа, е достатъчно, за да го затвърдим – казва Андрю Лутрел, първият автор на изследването. – За много хора моралът предполага универсалност и абсолютна истина. Това е убеждение, което не се променя лесно.“

Учените откриват, че е учудващо лесно да се затвърдят мненията на хората, когато им се сложи етикета „морални“. А подобен етикет може да се сложи на почти всяко убеждение, смятат те.

Резултатите идват от поредица от експерименти, които тестват различните начини, по които определяме убежденията. В един от експериментите етикета „морално“ е сравнен с определянето на едно убеждение, като основано на „традицията и равенството“.

„Моралът имаше много по-голямо въздействие от ценностите на традицията и равенството. Студентите бяха по-склонни да въз основа на убеждението си за правилата относно изпитите, ако смятат, че те имат нещо общо с морала.“

Друг експеримент, свързан с темата за рециклирането тества „морално“ срещу „практично“. Моралът печели и в този случай.  

„Хората държат на моралните си убеждения по начин, различен от този, по който се отнасят към други ценности, като традиция, равенство и практичност. – казва Лутрел. – Но забележителното е колко лесно хората могат да бъдат накарани да мислят, че възгледите им се основават на морални принципи.“

Източник: PsyBlog