4. Попитайте колеките си два въпроса

- Какво изпуснах?

- С какво мога да помогна сега?

Планирайте видео среща с прекия си шеф и част от ключовите си колеги, за да си „напишете домашното“ в аванс за първата ви седмица в офиса. Не се затормозявайте да четете имейли, отчети и текущи концепции в опит за наваксате. Това няма да стане за денонощие. Просто питайте какъв е приоритетът в момента и с какво бихте могли да сте полезни вие.

5. Фокусирайте се стратегически

В период на глобална пандемия бизнеса се мъчи да рестартира и всички – независимо дали са родители, или не, са объркани и разсеяни.  От заплахата за зараза, тревожността за утре, страха да докоснеш приятел и да опознаваш света по нов начин, отвъд екрана на компютъра и телефона. Помогнете си с тези два подхода. Първо, поставете си за цел всяка вечер да определяте коя ще е най-важната ви задача за следвящия ден.  И второ, когато една задача ви изглежда непосилна, не губете време, а вложете енеригята си в отмятането на по-дребни и на пръв поглед незначителни ангажименти.

Продължава на страницата на Новите родители