Когато си дете, конфликтите се разрешават лесно. Само трябва да викаш силно, и идва някой възрастен. Kогато пораснеш, нещата стават по-сложни - но не прекалено. Изисква се само търпение и устойчивост. LifeHack предлага 7 работещи съвета за разрешаване на конфликтите, в които всекидневно попадаме.

1. Запазете самообладание

Първото нещо, което трябва да се знае за конфликтите е, че ескалират бързо, когато емоциите се намесят. Някой хора не са способни да изразят с думи мислите си - това често ги ядосва и може да доведе до насилие. Винаги преди да влезете в какъвто и да било конфликт, спрете и си поемете дъх за момент. Запазете спокойствие, съберете си мислите и се уверете, че можете да запазите добрия тон.

2. Решете какъв изход искате

Преди да можете да разрешите един конфликт, трябва да решите какво искате да постигнете. Опитвате ли се да промените мнението на някого относно лично убеждение? Защитавате ли себе си или близък човек? Кое е по-важно:   проблемът или човекът? Ако не можете да отговорите на тези въпроси, тогава защо се включвате в конфликта? По-добре го оставете. Ако чувствате, че си конфликтът си струва усилията, четете нататък.

3. Бъдете готови на компромис

Няма значение кой е прав и кой греши. Ако и двете страни не вярваха, че са прави, изобщо нямаше да има конфликт. Понякога хората спорят заради самия спор. Разберете, че не може да печелите всяка битка. Трябва да сте готови да отстъпите малко, за да постигнете разрешение. Не е задължително конфликтите да имат губеща страна. Решете кое е най-важното за вас, преглътнете гордостта си и се откажете от останалото, така че всеки да има шанс да спечели.

4. Слушайте... Наистина слушайте

Как може да намерите средата, ако не знаете къде са двата края? Единственият начин да се срещнете по средата, е да разберете двете страни на спора. Ако не можете да изслушате другата страна, и другият няма да може да ви изслуша. Може да си мислите, че сте наясно с позицията на другия, но може да не знаете цялата история. Дори и да я знаете, много по-лесно е да хванете някого за ръката и заедно с него да стигнете до вашата гледна точка, отколкото да му казвате какво да прави.