Методиката „Гъвкава дисциплина“ е разработена от Невена Басарова от „Първа детска академия за добри обноски“. Тя се базира на разбирането за нуждата от дисциплина, свобода на развитие и стимулиране на креативността на децата посредством индивидуален подход към всяко дете. Основава се на няколко ключови стълба. Ето кои са те.

1. Уважение и игрови елемент на задълженията

Когато поднасяме по приятен, детски и игрови начин едно „досадно“ задължение, детето с желание го изпълнява. Играта „Кой ще прибере първи играчките“ е много по-успешен подход от заповедническото „Прибери си играчките веднага!“.

2. Авторитет и йерархия

Много е важно детето да има уважение към родителите си, но не и страх от тях. Важно е да бъдем приятели с децата си, за да ни се доверяват. Но като родители трябва да запазим йерархията, да поддържаме комуникация, която дава увереност на децата, че ние сме тези, които определят правилата. А най-добрият начин да научим децата да ги спазват е като заменим забраните с указания и превърнем „Не викай!“ в „Моля те, говори по-тихо“.

3. Трите групи правила - мои, твои и наши

В методиката на „гъвкавата дисциплина“ разделям правилата на три групи - мои, твои и наши. „Мои“ са твърдите правила, от които като родители категорично не отстъпваме. Те зависят от приоритетите и ценностите на всеки родител. „Наши“ са правилата, които определяме заедно с детето. Те са продукт на консенсус и дискусия. С тяхна помощ можем да дадем възможност на детето да се научи да взема решения, но и да уважава нуждите и желанията на родителя. „Твои“ са правилата, които лично детето е наложило. Ако правилото на родителя е, че играчките на детето трябва да бъдат прибрани в шкаф, то подредбата им е резултат на избора на детето. Свободата на избор дава и свобода на въображението на детето.