Любовта е нещо прекрасно, но се оказва, че невинаги е достатъчна. Понякога има непреодолими конфликти и изникват различия, които стават причина да се разделим с любимите си хора. Защо напускаме хората, които обичаме?

1. Не се чувстваме обичани.

Любовта и вниманието са горивото във всяка връзка. Семейният живот те кара да бързаш – работа, деца, пазар, училище, задължения… Трудно е в такъв ритъм да обръщаме внимание едни на други и партньорството между мъжа и жената да се запази такова, каквото е било преди децата. Но трябва да си напомняме, че инерцията е убиец на всяка връзка.

2. Не се чувстваме емоционално подкрепени.

Връзката се основава на доверие и подкрепа между двамата. Никой не иска да се чувства наранен или измамен.

3. Не се чувстваме уважавани.

Не можем да обичаме някого, без да го уважаваме. Уважението е в основата на отношенията между двамата партньори. Достойнството е винаги най-важно и е предпоставката за здрава връзка.

4. Изгубили сме физическата близост.

Физическата привързаност е важна. Духовната връзка може да бъде по-значима и знакова за доброто партньорство, но за да не се превърнете в брат и сестра и да загубите искрата помежду си, е важно да си обръщате внимание. Изненадвайте се, показвайте любовта си един към друг, оставяйте децата на някого от време на време и правете нещо за себе си. Един ден птичетата ще отлетят от гнездото и вие не трябва да губите пътя един към друг.

5. Чувстваме, че не ни слушат и не сме важни.

Без комуникация не може. Общуването е в основата на всички човешки взаимоотношения. Ако партньорът не ни изслушва и не проявява интерес към думите ни или постоянно се дразни на приказването ни, то тогава за каква връзка говорим?

6. Не се чувстваме емоционално свързани.

Според проучванията страстта и емоциите, които горят в началото на една връзка, изчезват или се променят след две години. Ако изгубим това, може да изберем раздялата с човека дори да го обичаме.