Бяхме изненадани от обхвата на процесите – икономически, социални, психологически, биологични, свързани със здравето и инвалидността, които са свързани с тези умения.

Нашето изследване показва, че насърчаването и поддържането на тези умения в живота на възрастните е от значение за здравето и благополучието в по-късна възраст.“

Източник: PsyBlog