Сутрин всеки от нас си има своите малки ритуали, припомня ни Мениджър Нюз. След ставане от леглото, отиваме първо в банята или първо включваме кафеварката. А може пък да имаме навик да изпием чаша вода или малко да се раздвижим. Някои от нас пък, още легнали, влизат в дънките и нахллузват първия пуловер под ръка до леглото. 

Каквито и навици да имаме, те са се утвърдили с години и ги вършим механично дори в полусънно състояние. 

Но редакторите на сайта AdMe.ru ни предлагат още няколко полезни навика, които би било добре да включим в сутришната рутина.

Вижте кои са те и с какво биха ни били полезни в Мениджър Нюз.