Когато икономките започват да се забавят, много хора решават да се откажат от университета и да се присъединят към работната сила по-рано. Редица проучвания показват, че около 60% от работниците нямат бакалаварска или по-висока степен на образование.  Всички тези хора работят активно с дипломата си за завършено средно образование и всъщност много от тях не се справят никак зле с оглед на получаваните доходи, посочва Business Insider, цитирани от Мениджър Нюз.

В Америка, а и по света, има някои добре платени професии, за които не е необходима задължително диплома за завършен бакалавър. Ето някои от тях:

1. Полицай, обикновено поставян най-отпред, който наблюдава ситуацията в града, застанал пред колона за охрана на обществени прояви. Този служител на реда може също да координира разследването на криминални прояви и да тренира начинаещи служители на полицията.

2. Електроинженерен техник. Той помага на инженерите да проектират и разработват компютри, комуникационни съоръжения, медицински устройства за наблюдение, навигационни системи и други електрически и електронни пособия.

3. Представител на застрахователните компании, който пристига на мястото на инцидента и оценява щетите.

4. Банков служител по процедурите за отпускане на кредити.

5. Търговец, който се занимава с препродажби на стоки на дребно и земеделски продукти.

6. Водач на влакчета на подземния транспорт и на автобуси от градския транспорт.

7. Оператор във фабрика за добив на газ, който контролира системите и прави рутинни проверки дали всичко работи наред.

8. Инженерен техник, който се занимава с проблеми на машини и помага в научни проекти.

9. Специалист по електроснабдяването, който инсталира или поправя системи за електрозахранване на домовете.

10. Техник по поддръжката на военни летателни машини, самолети и друга екипировка на военновъздушните сили.

11. Застраховател, който води разследвания за оценка на щети по домовете.

12. Супервайзор на строителни работници. Организира, координира и контролира работата по строежа.

13. Художник и други професии, свързани с рисуването и декорацията.

14. Супервайзор на механици и хора по инсталацията и поправянето на технически системи.

15. Системен оператор на петролни помпи, оператор в рафинерии и измерител.

16. Пощенски служител.

17. Фермер, управител на ранчо или друг земеделски ръководител.

18. Работник по медийната и комуникационна екипировка. Телевизионен оператор.

19. Специалист планиране на бизнес операции, който координира и организира тренировки в компанията.

20. Оператор в електроцентрали.