Проучване установи, че щастието води до 12% скок в производителността, докато нещастните работници са с 10% по-малко продуктивни. Нещо повече, положителните емоции ободряват хората. По-щастливите служители използват времето си по-ефективно, увеличавайки темпото, с което могат да работят, без да жертват качеството.

Естествено, тогава лидерите трябва да се запитат как да преминат към култура на щастие за постигане на добри бизнес резултати. Е, първият урок е никога да не насилваме щастието да се случи. Не можете да приложите предписана стратегия за хората, за да изискате по-голяма производителност от работниците. Не става така. 

Това, което всъщност работи, не е толкова просто. Лидерите трябва да променят начина си на мислене и вярванията си относно това как виждат и се отнасят към служителите си. Когато лидерите започнат да обръщат по-голямо внимание на хората на работното си място, те започват да ги оценяват по различен начин. Тази промяна може да се случи само чрез стимулиране на високоефективна култура, където хората се чувстват ценени, уважавани и насърчавани ежедневно. Ето четири начина да го направите. 

Получете обратна връзка за това, което хората ценят 

Попитайте избрана група от хора с високи резултати дали биха препоръчали компанията си на други, които търсят страхотна фирмена култура. След това изслушайте идеите и препоръките им, които идентифицират споделените ценности и маркери за успех, което ще ви даде солидна основа, за да управлявате вашата култура. 

Наемете хора, които служителите ви ще ценят 

Използвайте събраните от вас данни, за да преоткриете своя процес за придобиване на таланти. Интервюирайте кандидати, които отразяват поведението, което бихте искали да възпроизведете в онези високоефективни хора, които работят за вас. След това последователно съобщавайте тези ценности като нови културни поведения, които се очакват във фирмата, и прилагайте стимули, които ще ги засилят в цялото предприятие. 

Използвайте отворени комуникационни канали

Липсата на комуникация е основната причина за неангажираност и текучество на служителите. В допълнение към вашите стандартни годишни прегледи на работата на служителите, използвайте цифрови инструменти, за да получавате обратна връзка в реално време. Освен това големите лидери в наши дни са и треньори. Те използват месечните си индивидуални срещи като постоянна възможност да обучават и наставляват служителите и да оценяват техния напредък. Това е нещо, за което хората с висок успех жадуват и искат да продължат да се развиват, както и да надграждат своите силни страни. 

Наблегнете на похвалата и признанието 

Компаниите в проучването на Gallup с най-високи нива на ангажираност използват признанието и похвалата като мощен мотиватор за своите работни ангажименти. Служителите, които ги получават редовно (както от мениджъри, така и от колеги), повишават своята индивидуална производителност, получават по-високи оценки за лоялност и удовлетвореност от клиентите и е по-вероятно да останат в такава организация.  

Източник: Марсел Швантес, основател и директор човешки ресурси на Lidership from the core, за Inc.com 

Превод и редакция: Нели Тодорова / Мениджър Нюз