1. Важен е относителният доход, не просто парите. Оказва се, че нас ни интересува повече не абсолютното количество на парите, а да печелим повече от другите около нас. За съжаление колкото повече пари печелим, с толкова по-богати хора ще бъдем обкръжени и толкова по-малко относително пари ще имаме за сравнение.

2. Материалните неща не ни правят щастливи.  Придобиването на материални неща като къщи и коли ни правят щастливи само временно. Желанието за материални придобивки расте по-бързо от доходите ни и така не ставаме по-щастливи, дори реално да сме придобили нещата, които преди това сме искали.

3. Хората не започват да практикуват дейности, който носят щастие и удоволствие, когато станат по-богати. Те прекарват повечето си време в работа, в дейности, които им носят стрес и напрежение. 

Източник: Psy Blog