Мъже с тъмно и заплашително изражение могат да се окажат по-привлекателни за някои жени поради чертите на характера, за които то подсказва, разкри ново изследване.

Привличането от определени тъмни черти от характера също така може да се окаже свързано с повече деца.

Психолози са показали на жени селекция от лица на мъже, които са били така размесени, че да показат присъствието на определени ключови отрицателни черти от характера.

Трите черти, които са известни сред психолочите като “тъмната триада” са следните:

Психопатия: егоистични, антисоциални, без угризения и съжаления, садистични личности.

Макиавелианизъм: манипулативни, с нисък морал, които използват другите.

Нарцисизъм: силна гордост, суета и огромно его. В същото време имат много малко съчувствие за другите.

Д-р Мина Лионс, една от авторките на изследването, обяснява резултатите в детайли: