11.    Нека да оставим тревогите на страна, докато…После отново щесе върнем на тази тема. Детето носи тревогата като физически товар, особено ако става въпрос за предстоящо събитие, което не може да бъде избегнато.
12.    Нека да направим една стъпка! Ако детето се страхува да се качи по стълбите, го помолете да направи още една стъпка преди да хванете ръката му. Превъзмогването на страха ще му помогне да се справи.
13.    Нека да научим повече за това! Познанието е сила! Нека детето опознае своите тревоги и задава въпроси, за да ги разбере.
14.    Нека да преброим…колите, хората, които носят очила или нещо друго. Това отвличане на вниманието от проблема не изисква подготовка, а наблюдение.
15.    Искам да ми разкажеш за проблема след 2 минути. Следейки движението на часовниковата стрелка детето ще се успокои и ще се научи да се справя с проблема на трезва глава.