Децата нямат нужда от нервни родители, които все не намират време за тях. Всъщност се нуждаят от нещо много малко, но което е особено ценно за тяхното психическо развитие, за тяхната устойчивост, и за социализацията им нататък, както и за израстването им в уверени и щастливи личности.

Ето кои са 14-те приоритета за нашите деца:

1. Свободна игра

2. Слънчева светлина

3. Въздух сред природата

4. Прегръдки

5. Свободата да изследват света около себе си

6. Време за игра с родителите

7. Смях

8. Простота и естественост

9. Вяра в собствените сили и качества

10. Спокойна среда, в която да растат

11. Състрадание и любов

12. Дневен режим, рутина, изграждане на навици

13. Рамо, на което да се опрат

14. Насърчаване на качествата им и одобрение на това, което те са

И най-важното: обич, спокойствие и разбиране.