От 70-те години на миналия век досега между 23 и 45 млн. момичета не са родени заради полово селективни аборти в Китай, Индия и десет други страни.

Според ново изследване до 2030 г. същите тези държави ще „прекъснат“ още 4,7 млн. подобни бременности, което допълнително ще промени съотношението между половете в полза на момчетата.

Проучването използва модел, базиран на данните за 3,26 млрд. раждания от 204 държави. То идентифицира 12 страни, при които се наблюдават силни доказателства за нарушено полово съотношение, и други 17, които рискуват да тръгнат в тази посока.

Добрите новини са, че тези 12 държави показват признаци на подобрение – особено Китай и Индия, където се наблюдават 95% от всички полово селективни аборти.

Според модела до 2100 г. тези държави ще „изгубят“ общо 5,7 млн. момичета, което е капка в морето на фона на броя на абортите на момичета от 70-те години насам, когато възможността родителите да научават пола на детето става общодостъпна. Също така ще бъде отчетен много по-бърз спад на тези аборти, отколкото други проучвания предричат, но въпреки това броят на момичетата, които няма да бъдат родени, остава голям, а това от своя страна може да има трайни културни и социални последствия.

В Китай и Индия, където мъжете превъзхождат жените с около 70 млн., се наблюдава сериозно свиване на броя на браковете и съответно – засилване на усещането за самота, както и увеличение на насилието, трафика на жени и проституцията.

През последните години половият дисбаланс и в двете държави започва да се забавя, тъй като властите стимулират ражданията на момичета по различни начини и налагат ограничения върху полово селективните аборти.

Необходимо е обаче още работа. Екипът зад новия модел твърди, че трябва да вземем незабавни мерки, ако искаме да балансираме везните на половете на места като Китай, Индия, Албания, Армения, Азербайджан и Виетнам. Особено ако не искаме и други държави да тръгнат по техния път.

Ако страни като Нигерия, Пакистан, Египет, Танзания и Афганистан, където принципно се наблюдава предпочитание към момчетата, също започнат да нарушават половото съотношение, новият модел предрича, че до 2100 г. ще изгубим 22 млн. момичета.

В този конкретен сценарий държавите от Субсахарска Африка ще допринесат с над 1/3 към полово селективните аборти.

Очевидно е, че в случая говорим за хипотетична ситуация. Тя обаче не е невъзможна особено на фона на факта, че възможността родителите да научат пола на детето си предварително и абортите стават все по-достъпни в различни краища на света. Не можем да отречем влиянието и на половата дискриминация.

От една страна, абортите дават на жените контрол над собственото си тяло, здраве и бъдеще. От друга обаче, те могат да бъдат продиктувани и от обществените нагласи и норми. Половата дискриминация е проблем по целия свят, но в някои култури само мъжете могат да работят, да продължат родовата линия или да се грижат за остаряващите си родители.

Същевременно на някои места жените нямат право да работят, да притежават имущество и в определени случаи се нуждаят от зестра, за да се омъжат. Тези културни очаквания ги превръщат в своеобразно бреме (без въобще да имат каквато и да било вина за това) – особено в по-бедните семейства.

Според учените за ситуацията, в която се намираме в момента, играят роля и детеубийството на момичета и лошото здравеопазване, до което имат достъп милиони жени.

Изследването е публикувано в BMJ Global Health.

Източник: Science Alert