Изследванията предполагат, че между 60% и 70% от значението в човешкото общуване се съдържа в невербалното поведение. Това означава, че само 30% до 40% произлиза от думите ни.

Наясно ли сте с езика на тялото си, когато общувате с някого? Осъзнавате ли позата на тялото си, жестовете, мимиките и движения на очите си? Наясно ли сте със сигналите, които давате на другите, с езика на тялото си? Ако не сте, то възможно е да правите грешки в своя израз и съветите по-долу ще ви дадат най-базисна основа, с която да не пречите на общуването си с околните, а тъкмо обратното!

Вижте:

1. Усмихвайте се!

2. Дръжте пространството пред торса си отворено.

Например, не кръстосвайте ръцете си, не прегръщайте чантата си и не слагайте нещо в скута си.

3. Осъществявайте очен контакт.

Той е важен за установяване на връзка с отсрещния.

4. Разполагайте се комфортно в своето пространство.

Не се въртете, не се свивайте или вглъбявайте в тялото си.

5. Когато подпирате главата на дланта си, дръжте вътрешността на ръката си, сочеща навън. (За дамите) 

Това ви прави да изглеждате по-открити.

6. Минимизирайте движенията, които разсейват.

Не си барабанете с пръсти, не гризете ноктите си, не белете кожата си и т.н.

7. Забавете темпото.

(За тези, които говорят бързо) Движете се бавно, ако трябва да нагласите позицията на тялото си.

8. Бъдете инклузивни в действията си.

Например скъсявайте разстоянието между вас и отсрещния, усмихвайте се, поддържайте очен контакт и правете пояснителни жестове.

9. Бъдете открити за своите емоции.

Ако сте тъжни, щастливи или изненадани, показвайте това с лицето си.

10. Синхронизирайте темпото си с това на отсрещния.

В края на деня всеки е с различно темпо. Преценявайте всеки човек индивидуално и адаптирайте езика на тялото, който ще ви ще ви помогне да се свържете най-добре с нея/него.

Източник: Framar.bg