6. “Не ме интересува какви задачи имаш – сега ти възлагам нещо друго“

Това е все едно, че ви казват: „Захвърляш преките си задължения и почваш да зачистваш кризата, която току-що ми се случи“. Фразата е признак за това, че вашият лош мениджър не разбира един прост факт: всички задачи в организацията са свързани помежду си и балансът зависи от това всеки да се грижи за своите отговорности. Вашият началник нарушава законите на физиката – нещата, които не сте свършили навреме заради него или нея, скоро ще се върнат като бумеранг и ще ви причинят куп проблеми. Именно на вас, не на него.

7. “Не определям аз правилата. Само следя те да се спазват“

Това е бойният вик на лошите мениджъри от типа бюрократи-досадници или подмазвачи-кариеристи, които са готови да реализират всяка глупост, спусната отгоре, стига това да им помага да си запазят топло мястото, а живота - безоблачен. За всички е ясно, че правилата са създадени, за да правят живота и работата по-добри, а не обратното. На тях това май не им е ясно, или просто не им се замисля. Началникът често е длъжен да дава на подчинените си конкретни за ситуацията насоки, не само да се измъква, за да не му се налага да размърда мозъка си.

8. „Ако тази работа не ти харесва, бързо ще ти намеря заместник“

Това е популярният метод за управление, базиран на страха. Можем да преведем тази фраза съвсем точно така: „Ако не слушкаш, ще се наказваме“. Напълно възможно е заканата да бъде изпълнена, ако се разбунтувате, така че по-добре започнете да се оглеждате за нещо ново.

9. “Винаги сме правили така“

Дали изобщо има човек, който не е чувал това в работата си? Никой не обича да променя статуквото и навиците, а и наистина това не трябва да става всяка седмица. Повечето компании са успешни, защото са усъвършенствали определени процедури на работа и са ги превърнали в рутина. Лошото е друго – ако действително има проблем, който може да бъде решен с някаква промяна, а началникът не разбира защо или просто не иска да слуша, значи нещата не вървят добре. И едва ли ще тръгнат някога – за него комфортът явно е по-важен от всичко.

10. “Не виждаш ли какво става в тая държава? Радвай се, че въобще имаш работа“

Способните, енергични, грамотни професионалисти винаги се търсят, каквото и да става в „тая държава“. Ако сте такива, а вашият мениджър ви отправя такива завоалирани заплахи, значи в тази фирма не виждат и не ценят вашите качества. А животът е твърде кратък, за да работите за подобни хора, нали?

Мениджър Нюз