Делфини и маймуни показват признаци на рефлективно съзнание, което регулира възприятията и паметта. Сред учените започва да се очертава консенсус, че при животните съществува функционален паралел на човешкото метапознание, с други думи – способността ни да рефлектираме върху собствените си душевни процеси, да ги ръководим и подобряваме, пише Science Daily.

Две публикации в областта на сравнителната психология, дело на Дейвид Смит, професор от Департамента по психология на Университета в Бъфало в съавторство с учени от други университети, потвърждават напредъка в тази насока.

Първата статия анализира критериите за изследване на мисловната дейност при животните и начина, по който са прилагани в историята на науката.

Втората, озаглавена „Метапознанието при животните” предстои да бъде публикувана в Оксфордския сборник „Компаративното познание: експериментални изследвания на животинския интелект”. В нея Смит и колегите му правят преглед на историята на тази дисциплина, чието начало е поставено през 1995 с изследване върху делфин от вида афала.

Делфинът можел правилно да преценява кога му се дават прекалено трудни задачи и отказвал да ги изпълни. Той показвал в поведението си отличителни признаци на колебание, несигурност и тревога, когато задачите били прекалено трудни. Когато задачите били лесни, той се втурвал към изпълнението им така бързо, че създавал около себе си огромни вълни, които заплашвали да залеят деликатната електроника на учените.