Десетки граждани, активисти, учени, предприемачи и експерти в сферата на енергетиката бяха активни участници в програмата на ветрохода на „Грийнпийс“ Rainbow Warrior в България между 3 и 9 юни. Те настояха за предприемане на конкретни мерки за справяне с климатичната криза и залагане на категорични планове за отказ от въглищата за производство на енергия до 2030 г. Също така и те се обединиха за децентрализация на енергийната система чрез активно включване на гражданите.

По време на едноседмичния престой на Rainbow Warrior в България, 2500 души и десетки журналисти посетиха събитията от програмата, за да се запознаят с кораба и исканията на активистите и гражданите. Събитията от програмата нямаше да се случат без помощта от доброволците на „Грийнпийс“. В организацията се включиха близо 90 души от цялата страна.

Идването на кораба в страната е част от европейския тур „Заедно за климата“ на екологичната организация. За една седмица в България се състояха дискусия за ролята на гражданите в енергийната система на страната, обучение за производство и потребление на соларна енергия, форум за енергийни решения, отворени врати на кораба, прожекции на документални филми и още други събития.

„България разчита основно на въглища за производство на енергия. Те, както и останалите изкопаеми горива, са един от основните източници на парникови газове и други вредни емисии, пряко подклаждащи климатичните промени и вредящи на околната среда и човешкото здраве. За разлика от много европейски държави, България няма изготвен план за отказ от въглищата и за справедлив енергиен преход. Страната ни изостава драстично и във въвеждането на новите енергийни решения, които ще спомогнат за справянето с климатичната криза,“ коментира Деница Петрова, ръководител на „Грийнпийс“ – България.

Климатичните промени са факт, а Европа е от ключово значение и трябва да даде категоричен тласък на действията за справянето с този проблем. Специалният доклад на ООН за глобалното затопляне от 1,5 градуса прогнозира, че имаме по-малко от 12 години, за да ограничим климатичната катастрофа, която може да потопи цели региони или да ги превърне в пустини, ако не бъдат предприети спешни мерки.

По време на дискусията във Варна за ролята на обществото  в енергийната система на страната граждани и представители на дребния бизнес настояха за децентрализация на енергийната система в полза на отделните хора, общности, квартали, общини. Те поискаха да се въведе ясна и стабилна законова рамка, която да регламентира правата на хората сами да произвеждат, консумират и продават енергия от възобновяеми източници.
Въпреки изпратените покани, представители на Министерството на енергетиката, КЕВР, ЕСО и Парламентарната комисия по енергетика не дойдоха на събитието. Целта на дискусията беше реален диалог между всички заинтересовани страни, но той така и не се осъществи.

Конкретните предложения бяха за въвеждане на три понятия, които да бъдат основа на стабилна законова рамка и намаляване на административната тежест върху гражданите. “Потребител-производител”, което да регламентира статута на хората, които са инсталирали или биха желали да инсталират системи за производство за собствено ползване на енергия от възобновяеми източници в имотите си.

“Нетно отчитане” предвижда към сметките на тези хора да се смята само разликата от консумираното и продаденото за дълъг период, например на годишна база. Тоест, ако през лятото произведената енергия няколко месеца е била в повече и потребител-производителят е продавал излишъка през мрежата, а зимните месеци е черпил повече от нея, за да покрие нуждите си, то изравняването да се случва за разликата през целия период.
“Виртуално отчитане” пък се отнася за случаи, когато човек живее например в апартамент в града, но има и къща на село, където има ВЕИ инсталация. В апартамента човекът черпи енергия от мрежата и сметките му растат, но в къщата потребление няма - само производство на енергия. Ако двете партиди се обединят, това позволява да се смята разликата от двата имота.

Исканията си гражданите и активистите на “Грийнпийс” подкрепиха със светлинна акция на Морската гара във Варна.

Във форума за енергийни решения в Бургас се включиха изобретатели, учени, предприемачи и ученици. Те представиха проекти за производство на соларна енергия, за предимствата и приложенията  на енергията от водород, проекти за интелигентен соларен град и пасивни къщи, работещо самоделно електрическо колело със соларни панели, разработено от ученици.

Ветроходът в момента плава към Гърция - третата спирка от тура след България и Румъния. Следват Италия и Испания, а след това турът продължава на север.

Gallery
Ветроходът Rainbow Warrior плава между Варна и Бургас.

Преходът от мъгла и тъмнина към слънце е символ на енергийния преход от изкопаеми горива към възобновяеми източници
© "Грийнпийс"/ Антонио Вълчев

Gallery
Момиченце посреща Rainbow Warrior във Варна

© "Грийнпийс"/ Тихомира Методиева

Gallery
Отворени врати на ветрохода Rainbow Warrior. Деца гледат куклен театър.

© "Грийнпийс"/ Антонио Вълчев