Видео: таймлапс на звездното небе

18 август 2016 г., 17:10
401

kesterhu / Shutterstock

Вижте това красиво видео на звездното небе през нощта:

Коментари