Учител води курс по история на 20 блондинки. 

- Къде се намира Америка? - задава им той първият въпрос.

Една от блондинките на име Шери отива до дъската и криво-ляво намира Америка на картата. 

- Браво! А кой е открил Америка? - пита учителят.

19 блондинки стават и в хор отговарят: 

- Шери!