По време на операция хирурга чува под масата:

- Мяу-у-у-у…

- Къш, ма!

- Мяу-у-у-у…

- Махай се от тук - и я сритва.

- Мяу-у-у-у…

Хирургът, ядосано, отрязва нещо от пациента и го хвърля под масата с думите:

- На, да се задавиш дано!