Защо листата променят цвета си през есента? Защото изгубват хлорофила, който ги прави зелени и това позволява на жълто-оранжевия пигмент да излезе наяве, нали така? Е, да, но това е само част от отговора. Той не обяснява защо всъщност листата губят хлорофила си на първо място. Както най-новият епизод на MinuteEarth посочва, трябва да има причина. Особено като имаме предвид, че листата на въпросните дървета опадат през зимата. Какво всъщност се случва?За разлика от вечнозелените дървета, които запазват цвета си през цялата година, листопадните дървета го променят. През зимата листата на последните падат. По този начин дърветата успяват да си спестят огромните усилия, които трябва да положат, за да ги подготвят за зимния сезон. На пръв поглед обаче в това няма много голям смисъл. Защо се отървават от всички тези питателни вещества, които са извличали с месеци от почвата и с помощта на които са създали въпросните листа?

Природата е много по-умна, отколкото предполагате. Има причина, поради която дърветата се „обличат“ и „разсъбличат“ всяка година. И тя е гениална.  Всяка година листопадните дървета рециклират питателните вещества в своите листа, преди да се отърват от тях. Т.е. те не губят нищо през студените месеци. Напротив – съхраняват абсолютно всичко в своите клонки.

Тук нещата стават още по-интересни. Докато дърветата разграждат питателните вещества, хлорофилът, който абсорбира слънчевата светлина, продължава да работи така, сякаш нищо не се е променило. Поради простата причина, че „фотосинтезиращия апарат“ от листата вече е разграден, хлофорфилните молекулите предават слънчевата енергия на кислородните молекули.

Кислородните молекули може и да изглеждат съвсем невинни. Те обаче стават опасно реактивни, когато бъдат енергизирани. Ако не се вземат съответните мерки, те ще посеят хаос върху онези части от листата, които все още се рециклират. Какво е решението? Дърветата разграждат хлорофила в листата, за да го превърнат в молекули, които не са чак толкова опасни – т.е. в онези с типичния жълто-оранжев оттенък. Виждате ли? Просто гениално.
Някои дървета стават още по-изобретателни през зимната месец. Техните листа придобиват червен и лилав оттенък. Защо? Вижте видеото по-горе за допълнителна информация.

А ако искате да научите как дърветата преживяват зимата, вижте следното видео: