1. Кое не спада към изкопаемите горива?
а. въглища
б. петрол
в. дървесина
г. газ

2. Защо преживните животни и по-специално кравите са опасни за климата?
а. когато дъвчат трева и сено, отделят въглероден двуокис
б. екскрементите им не позволяват на растенията да дишат
в. по време на храносмилането им се отделя метан
г. като пасат, стадата унищожават големи площи с растителност

3. Кой газ не е парников?
а. H2O
б. О2
в. СО2
г. СН4

4. Колко висока би била средната температура на Земята без естествените парникови газове в атмосферата?
а. 15 градуса по Целзий
б. 0 градуса по Целзий
в. -18 градуса по Целзий
г. -30 градуса по Целзий

5. Коя държава изхвърля най-много емисии въглероден двуокис на човек от населението за година?
а. Великобритания
б. САЩ
в. Индия
г. Китай

6. Кое природно явление може да охлади температурата на Земята за години?
а. изригване на вулкан
б. цунами
в. мощна снежна буря
г. земетресение

7. Първото обвързващо международно споразумение за редуциране на парниковите газове бе подписано в:
а. Рим
б. Рио де Жанейро
в. Москва
г. Киото

8. С колко по-високо е било морското равнище през последния междуледников период преди 120 000 години?
а. 50-80 см
б. 4-6 м
в. 20-30 м
г. 5-10 см

9. Кой морски път е проходим от няколко години заради стопяването на ледовете?
а. Югоизточният проток
б. Гибралтарският проток
в. Северозападният проток
г. проливът Бигъл

10. Кой естествен процес отнема въглероден двуокис от атмосферата?
а. фотосинтеза
б. осмоза
в. симбиоза
г. телекинеза

11. Кое историческо събитие е смятано за начална точка на предизвиканата от човека промяна на климата?
а. 30-годишната война
б. индустриалната революция
в. бронзовата епоха
г. откриването на Америка

12. С колко градуса се е повишила температурата от 1900 г. досега?
а. 0,75 градуса по Целзий
б. 1 градус по Целзий
в. 1,5 градуса по Целзий
г. 2 градуса по Целзий

13. Коя държава изпуска най-много парникови газове в атмосферата?
а. Китай
б. САЩ
в. Австралия
г. Русия

14. Колко дебел е ледът в Гренландия?
а. над 500 м
б. над 1000 м
в. над 2500 м
г. над 3000 м

15. На колко метра над морското равнище се намира площад Сан Марко във Венеция?
а. на 100 м
б. на 90 см
в. на 35 м
г. на 50 см

Отговори: