През 1989 г. NASA проведе прословутото си изследване „Чист въздух“ (Clean Air Study), за да провери дали най-често срещаните домашни растения могат да пречистят въздуха в затворените пространства, като абсорбират въглеродния диоксид и отделят кислород. Оказа се, че могат. И въпреки че реално погледнато саксийните растения наистина поглъщат вредните токсини от въздуха, ново изследване показва, че тази тяхна способност е доста надценена и застава на пътя на едно далеч по-ефективно и просто решение.

Изследователите откриват, че естествената вентилация на затворените помещения разрежда концентрацията на потенциално вредните замърсители във въздуха много по-бързо от едно саксийно растение.

Виж още: Уникалните растения на България

„Най-добрият начин да създадете здравословна среда у дома, е като намалите емисиите във затвореното пространство, вентилирате добре (особено когато готвите) и използвате филтрация за определени замърсители (например фини прахови частици)“, пише авторът на проучването Майкъл Уоринг от Университета Дрексъл.

Проблемът на проучването на NASA, както и на други изследвания от този тип, е, че техните експерименти са били проведени в добре запечатани лабораторни помещения, които не пресъздават адекватно различните фактори, които влияят на нормалните затворени помещения.

“Това е първият систематичен преглед на литературата, посветена на премахването на летливите органични съединения (ЛОС) посредством саксийните растения“ в лабораторни условия, допълва Уаринг.

За да достигне до това заключение екипът на Уоринг е прегледал систематично една дузина изследвания, свързани с отстраняването на ЛОС. Данните от тях са използвани за създаването на нова мерна единица, наречена Степен на доставяне на чист въздух (СДЧВ). На базата на нея изчисляват способността на растенията да премахват ЛОС и я сравняват с други методи на вентилация (и естествени, и механични).

„В един малък офис трябва да има от 100 до 1000 саксии, за да можете да прочистите въздуха по същия начин, по който ще го направи и вентилацията при 1 въздушна промяна на час, което е типична стойност“, допълва Уоринг.

Замърсителите в затворените пространства могат да се разделят най-общо на три категории – първата е ЛОС – газообразни молекули, получени от източници като потребителски продукти (копирни машини и принтери), почистващи консумативи, строителни материали и т.н. Те витаят в самия въздух.

Втората категория е полу-ЛОС – например пестициди, забавалители на горенето и пластификатори.

Не на последно място са фините прахови частици, които могат да бъдат твърди или течни. Те се реят във въздуха и се асоциират с астма, алергични реакции, кожни дразнения и т.н.

Просто вентилирайте дома си добре, категоричен е Уоринг. Това е най-добрият начин да поддържате въздуха чист и здравословен.

Разбира се, не бързайте да отписвате саксийните растения. Въпреки че според Уоринг не пречистват въздуха толкова ефективно, те имат редица други плюсове, повечето от които са психологически.

Източник: Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology