Понякога природата се справя много по-добре, отколкото учените в която и да е лаборатория. Такъв е случат със светулките. Оказва се, че те разполагат с уникални светещи органи, които, с помощта на обратното инженерство*, могат да послужат при изработката на светодиодни крушки, които са 55 процента по енергийно ефективни, пише Popular Science.

Ето какво казват учените от Белгия, Франция и Канада, отговорни за откритието:

„Светулките създават светлина посредством химична реакция, настъпваща в специални клетки, наречени фотоцити. Светлината се отделя през част от екзоскелета на насекомото, наречена кутикула. Тя пътува по-бавно през кутикулата, отколкото през въздуха. Това несъответствие означава, че част от светлината се отразява обратно в светещите органи и приглушава сиянието. Уникалната повърхностна геометрия на кутикулите на някои светулки обаче намаляват тези вътрешни отражения. Съответно – отделя се повече светлина, видима за хората около светулката“ 

С помощта на електронен микроскоп учените успяват да разгледат по-добре вътрешната структура на светулките от вида Photuris и откриват, че по кутикулите има люспи, подредени като своеобразен керемиден покрив. Компютърните симулации показват, че тези кутикули успяват да се преборят с вътрешните отражения – проблем, съществуващ и при крушките, направени от хората. 

Какво правят учените? Взимат светодиодна (LED) крушка с галиев нитрид, покриват я с чувствителен към светлина материал и с помощта на лазери пресъздават специфичната керемидена структура при светулките. И готово – проблемът е решен и крушката си върши своята работа 55 процента по-качествено.

Екипът признава, че това не е първият път, при който учени прибягват до природата, за подобрят светодиодите. Те обаче твърдят, че тяхната техника води до най-голямо увеличение на ефикасността на крушките. Следващата им цел е следната: отново с помощта на обратно инженерство те ще проверят дали светулка от друг вид няма да помогне на създаването на още по-ефективни светодиоди.

* Обратното инженерство представлява процес, при който се откриват работните принципи на дадено устройство, обект или система посредством анализ на неговата структура, функция и действие.

Източник: Popular Science