Това, което виждате, е единственият известен на човечеството диамант, „пленен“ в друг диамант.

Уникалният камък, наречен „Диамантът матрьошка“ бе открит съвсем наскоро в мина в Сакха, Сибир, от компанията ALROSA. Той е голям едва 4.8 x 4.9 x 2.9 мм. В него има малка празнина, която от своя страна е приютила друг диамант с размер 1.6 кубични милиметра. Както можете да видите на GIF анимацията по-долу, около вътрешния диамант има сравнително голямо празно пространство и той се движи свободно, когато разклатим основния.


Източник: ALROSA

„Доколкото ни е известно, подобни диаманти все още не са срещани в историята на световния добив на диаманти. Това е наистина уникално творение на природата, особено като се има предвид, че тя не харесва празнотата. Обикновено някои минерали се заменят с други без формирането на кухини“, коментира заместник-директорът на ALROSA Олег Ковалчук.


Рентгенова снимка на диаманта. Източник: ALROSA

Как се е сформирало това празно пространство между двата диаманта?

Съществуват две хипотези. Според първата по време на процеса на растеж диамантът е превзет от минерална мантия, която по-късно се разтваря под земната повърхност, а според втората в резултат на свръхбърз растеж вътре в диаманта се е образувал слой от порест поликристален диамантен материал. Благодарение на наличието на свободната зона, единият диамант започнал да се движи свободно вътре в другия “, допълва Ковалчук.

Източник: IFLScience