Една лисица погледна сянката си по изгрев и рече: “Ще ми трябва камила за обяд”.

И през цялото утро обикаляше пустинята в търсене на камили.

Но по пладне видя отново сянката си и рече: “И мишка ще свърши работа”.

Халил Джубран