Океаните са абсолютно фундаментални за съществуването на живот на Земята. Те регулират климата, поддържат живота на безброй морски обитатели и осигуряват необходимите условия за живот пряко или косвено на милиарди хора. Но също так те са деликатни и недостатъчно добре познати. С климатичните промени на нашата планета от последните десетилетия океаните се затоплят, надигат се и стават по-киселинни. Съвременното замърсяване и нашествени видове заплашват части от екисистемите, които са от ключово значение за тях и за планетата ни като цяло.

Според Линда Амбрехт, учен от университета Макуори, ключът към разбирането на реакцията на океаните на климатичните промени и евентуалното им спасяване от застрашаващите ги проблеми е фитопланктона. Това са онези микро-водорасли, които извършват половината от фотосинтезата на Земята и осигуряват половината от кислорода, който дишаме. “Той е фундаментален за разбирането на хранителните вериги в океаните и на нашия въглероден цикъл, но е и много чувствителен към промените в околната среда. Ако успеем да определим кои видове процъфтяват и кои не по време на предишните периоди, на значими климатични промени това ще ни помогне да разберем как съвременните видове фитопланктон може да ни помогне да се справим със климатичните промени и така да спасим океаните си”, обяснява Амбрехт.

Science Alert