Ново изследване откри, че топлата океанска вода прокарва огромен канал в долната част на един от важните ледени плаващи шелфове на западния Антарктик, което е най-уязвимата част от огромния леден континент. Леденият шелф Дотсън, който съдържа два отделни огромни ледника, е с повърхност около 3500 квадратни километра и е с дебелина между 300 и 490 метра.

На западната страна дебелината е само наполовина, обяснява ученият Ноел Гурмелен. Причината, според него, е същата, която смалява ледниците и налива лед в океана. Това е топлата океанска вода, която сега успява да достигне леда отдолу. В случая с Дотсън изглежда водата първо си проправя път през дълбока цепнатина под шелфа. Но след това се обръща заради въртенето на Земята и започва да тече “нагоре” към плаващия лед, като се смесва със стопената вода от леда. За да добиете представа за размерите на канала: той е широк 5 километра и е дълъг 60 километра. Според учените, тази тенденция може да доведе до катастрофа, която да разцепи шелфа в бъдеще, ако не се промени ситуацията.

Science Alert