Да, може да звучи като странно подреждане на приоритетите. Но ако се развие лош сценарий и някой ден край вас възникне ядрен конфликт, ще е от жизненоважно значение да знаете какво да правите, за да оцелеете. Както и какво - не!

Причината, поради която не трябва да използвате балсам за коса в подобен момент, няма директна връзка с ударната вълна на огненото унищожение. При всички положения вероятно би било късно за спазването на каквито и да било съвети. Не. Причината е свързана с невидимата заплаха след ударната вълна. А именно - радиационната зараза.

След ескалацията на напрежението между Северна Корея и САЩ през изминалите месеци, офисът на Америка, който отговаря за гражданската защита, е съставил списък с препоръки и съвети какво трябва да се направи в случай на ядрена атака. И там пише: “В никакъв случаи не използвайте балсам за коса, защото може да улови радиоактивен материал към косата ви.”

Е, вече знаете. Настане ли ядрена война, балсамът за коса директно в кошчето! Точка!

Източник: Science Alert