"Голямата дупка" е другото име на диамaнтената мина Кимбърли в Южна Африка. Тя  е дълбока около 215 метра и широка 463 метра.

50 000 миньори са взели участие в изкопаването. Те са работили в мината по времето, когато са открити първите диаманти там през 19. век. За периода 1871-1914 от мината са изкарани 2720 кг диаманти.

Най-удивителният факт е, че работниците, изкопали Голямата дупка, не са използвали никакви съвременни машини и съоръжения.

Gallery

 Vladislav Gajic / Shutterstock

Gallery

 Vladislav Gajic / Shutterstock