Следващия път, когато говорите на своето куче имайте предвид, че може да ви разбере дори още по-добре, отколкото предполагате.

Ново изследване на учени от Харвард показва, че кучетета могат да разберат както думите, които използвате, така и начина, по който ги казвате, като използват същите региони в мозъка, които хората използват за да разбират говоримия език.

“По време на говоренето работи главно лявото полукълбо, за да обработи значението на думите, докато дясното полукълбо интерпретира интонацията,” казва Атила Андикс, учен от университета Йотвош Лоран в Будапеща, Унгария.

Когато екипът на Андикс е измерил мозъчната активност при кучетата в ядрено-магнитно резонансен скенер те са открили доказателство, че същия вид когнитивно разделение както при хората се наблюдава и при кучета, които слушат речта на своя треньор.

“Човешкият мозък не само анализира поотделно какво казваме и как го казваме, но също интегрира двата типа информация за да реконструира цялото значение на говоренето,” казва Андикс. “Нашите резултати показват, че кучетата също правят всичко това и че използват много сходни мозъчни механизми.”

Източник: Science Alert