Може би сте чували за Линията на Карман, която минава на височина от около 100 км и прокарва невидима граница между атмосферата на Земята и Космоса. Това е регионът, където спира аеронавтиката и започва астронавтиката. Според ново изследване обаче тази граница е прокарана погрешно. За да се коригира, трябва да я приближим с около 20 километра до Земята. Или поне така смята астрофизикът Джонатан Макдауъл от центъра по астрофизика Харвард-Смитсониън. Неговата хипотеза стъпва на анализ на данните от орбиталните и суборбиталните траектории на сателитите.

Колкото по-високо се изкачваме в атмосферата, толкова по-разредени стават газовете в нея. Съответно подемната тяга, която осигуряват на един излитащ космически апарат, намалява значително. За да остане във въздуха, машината трябва постоянно да ускорява. В един момент тя ще достигне точката, където скоростта, която е нужна, за да я поддържа във въздуха, ще се окаже същата като тази, необходима, за да лети в орбита около Земята. Това е така наречената орбитална скорост. Досега се приемаше, че тя се достига на височина от около 100 км. Явно обаче ще трябва да бъде коригирана от 100 на 80.

Източник: Science Alert