Колко време остава, докато Земята “умре” енергийно и всички активни процеси на нея спрат?

Въпреки че се е формирала преди около 4.6 милиарда години, вътрешността на нашата планета е още изключително гореща заради действието на два вида енергия: ранната, останала от формирането на планетата, и ядрената, при която радиоактивният разпад води до излъчването на топлина.

Тези енергии са отговорни за активните планетарни процеси, които виждаме в действие и до днес като вулканизма и разместването на тектоничните плочи. Луната, за разлика от Земята, е до голяма степен “мъртва”, защото вече не притежава тези енергии, които да задвижват такива процеси на нея.

За да научат повече за това, колко “гориво” има останало на Земята, професор Уилям МакДъноу и неговия екип от университета в Мериленд планират да измерят геонеутрината на Земята. “Тези частички ще ни кажат колко атоми на уран и торий има вътре в Земята, и така, колко радиоактивен потенциал е останал.”

“Ние знаем, че Земята излъчва 46 теравата топлина или енергия, и така, това, което определим като ядрена енергия, ще ни позволи да изчислим разликата, която ще бъде, грубо, първичната енергия, която е останала.”

Източник: Unexplained Mysteries