Какво се случва в мозъците на животните? Можем ли да знаем какво (или дали) мислят и усещат? Карл Сафина е убеден, че отговорът е "да".

Използвайки факти и примери от екологията, биологията и бихейвиористиката, той преплита истории за китове, вълци, слонове и албатроси в полза на своята теория, според която всички животни мислят, чувстват и изразяват емоции.

Налични са субтитри на български.