„Най-лошите врагове на мравките често са останалите мравки“, пише ентомологът и фотограф Алекс Уайлд. А те са особено брутални врагове.

Мравките са сред най-забележителните – и особено разнообразни – социални организми на Земята. Това ги прави едни от най-любимите обекти за фотография. И тази галерия го доказва!

Gallery

KPL / Shutterstock

Gallery

Decha Thapanya / Shutterstock

Gallery

nikjuzaili / Shutterstock

Gallery

Andrey Pavlov / Shutterstock