Областта Тойтобургер валд  включва старите исторически градове Детмолд и Хорн-Бад Майнберг. Това е сърцето на Германия, свързано с героичните митове от древната й история. Тук римските легиони са разгромени от воина Арминиус. Районът е известен като място, свещено за поклонници от времето на келтите и на ранните саксонци. Именно в центъра на тази зона са скалите Екстернщайне.

Скалният комплекс се намира на много важен път в Европа, използван  още от римските легиони. Край комплекса, на около един километър встрани, днес минава важната артерия изток – запад от Кьолн за Берлин. Самият Екстернщайне обаче е заграден в природен резерват, който се простира на площ от 142 хектара. 

От геоложка гледна точка това е скално образувание,  изградено от пясъчник. В  периода на ранната креда – преди 120 млн. години, на това място се е издигала планинската верига Кникенхаген – Екстернщайне – Беренщайн, близо до голямо и плитко море, което по това време покривало големи части от Северна Европа. Преди 70 млн. години мощно изригване оформило днешния релеф, като

“изправило” хоризонтално разположените дотогава скали. Вятърът и ерозията изваяли останалото.

В долината на запад от Екстернщайне водата на река Вимбеке се събирала във водоем. Днес тя тече покрай най-десния от скалните „пръсти”. А след Втората световна война водите й се събират в малко езеро.

Тайнственост обвива и до днес скалния комплекс. Той е бил убежище на ловци на елени и от най-древни времена е имал голямо значение за историята на Германия. Последните езически обитатели на областта са саксонците, преди да бъдат победени и покръстени от краля на франките Карл Велики. Според някои твърдения в езическите времена наблизо имало Дърво на живота. Немските племена оголвали ствола на дърво и

от него правели стълб, наречен Ирминсул –

гигантска колона, която символизирала Дървото на Вселената.   До 8. век  в комплекса вероятно са провеждани езически ритуали. Твърди се, че тази практика е преустановена от Карл Велики, който разрушава саксонския Ирминсул през 772 година. 

Gallery

Снимка: wewi-photography / Shutterstock

Gallery

Снимка: wewi-photography / Shutterstock