Никой не знае колко точно старо е дървото Тане Махута. Може би е на 1250 г. Или пък на 2500...

Намира се в гората Вайпуа в Нова Зеландия и достига над 47 метра височина. Широчината му е близо 14 м! Тане Махута е кръстено на сина на маорския бог на небето Рангуини. То е едно от най-обичаните и почитани дървета от своя вид (каури).

За съжаление обаче е в опасност. Едва на 60 метра от основата му почвата е замърсена с патоген, който убива дърветата каури. Експерти предупреждават, че Тане Махута може би вече е заразено.

Патогенът, открит преди около едно десетилетие, е отговорен за измирането на доста дървета от този тип. Той представлява вид плесен и има родствена връзка с микробите, които предизвикват Големия глад в Ирландия от 1845 година. Живее в почвата и си проправя път към корените на дърветата, където атакува тъканите в основата на дънера. Разпространява се в Нова Зеландия от 50-те години на миналия век и вече е убил близо хиляди дървета. На този етап не съществува лек - единственият начин да се предпазят самите дървета, е като се попречи на разпространението му.

Можем само да се надяваме, че все още не е твърде късно за Тане Махута.

Gallery
Това е най-високото дърво в Нова Зеландия

Shutterstock

Gallery

Shutterstock

Gallery

Shutterstock