Фондация „Наука за природата“ (ФНП) наскоро получи финансова подкрепа от Консервационния фонд на Дисни (the Disney Conservation Fund) за работата си по опазване на 9 вида прилепи в риск в Източните Родопи. Фондацията е първата българска организация, която получава безвъзмездна помощ от фонда на Дисни. Прилепните популации в България са под заплаха от загуба на местообитанията си и безпокойство, причинено от миннодобивна и други дейности.

Екипът на ФНП извършва мониторинг на прилепните популации и дейности по подобряване на местообитанията за размножаване, хибернация, нощуване и хранене, координира събития и създава ресурси за повишаване на обществената осведоменост и ангажиране на местните общности в усилията по опазване на прилепите. Финансовата помощ от Консервационния фонд на Дисни дава възможност за подобряване опазването на прилепите в България. От Фондация „Наука за природата“ се надяват, че подкрепата от фонда ще вдъхнови много хора за каузата по опазване на дивата природа. Организациите, наскоро получили безвъзмездна помощ от фонда, са избрани на база усилията им по прилагане на цялостни програми за опазване на дивата природа, стабилизиране и увеличаване на популации на животни в риск и ангажиране на хората в опазването на застрашени екосистеми по света.

Консервационен фонд на Дисни (the Disney Conservation Fund) – от 1995 г. насам фондът подпомага усилията по света за спасяване на дивата природа с повече от 75 млн. долара, разпределени към различни неправителствени организации, вдъхновявайки разнообразни консервационни дейности. За повече информация относно ангажимента на Дисни по опазване на природата и пълния списък на получилите финансова подкрепа организации, посетете www.disney.com/conservation.