На годишната си среща в Страсбург (27-30 ноември 2018 г.) постоянният комитет на Бернската конвенция разгледа за пореден път случая с Кресненския пролом и магистрала „Струма“. Комитетът на конвенцията не подкрепи искането  на българското правителство да бъде прекратено  наблюдението на случая от страна на Конвенцията  и досието да бъде затворено. Съветникът на премиера Бойко Борисов Малина Крумова пледираше, че с новата Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) от 2017 г. всички препоръки са били изпълнени.
 
За съжаление, според коалиция „Да спасим Кресненското дефиле“, избраният вариант едното платно на магистралата да мине по настоящия път Е79, и съответно през самото дефиле, обрича не само изключително богатото биоразнообразие в пролома, но ограничава достъпа на местните хора до регионалния център Благоевград, застрашава още повече сигурността на пътуващите по тази отсечка, както и ограничава развитието на рафтинг и каякинг туризма.
 
Предложението на природозащитните организации за повторно отваряне на досието (което би означавало, че вече е настъпило сериозно нарушение на изискванията на Конвенцията) също не беше напълно подкрепено. След оживена дискусия между страните-членки решението на Комитета е, че случаят и през следващата година ще бъде в категорията „потенциално досие” и че Конвенцията ще продължи своето наблюдение върху Кресненския пролом и спазването на препоръка 98/2002 на Постоянния комитет*, като изисква редовни доклади от  българското правителство. Случаят отново ще бъде разгледан на следващото заседание на Комитета в края на 2019 година.
 
С напредването на строителството от двете страни на Кресненското дефиле, нараства и рискът от неговото унищожаване. Затова европейската гражданска мрежа WeMove.eu засили отново кампанията за спасяване на Кресненското дефиле с директен видео-апел към тези, от които зависи неговата съдба – българските и европейски политици – премиера Бойко Борисов и еврокомисаря за околна среда Кармену Вела.
 
Видеото е публикувано на седем различни езика, измежду които български, и само за броени часове е събрало над хиляди гледания. Събира се и подписка, която в момента има над 145 хиляди подписа, призив от европейските граждани за спазване на европейското екологично законодателство.
 
Паралелно в на заседанието в Страсбург беше обсъдено и предложението на Бюрото и секретариата на Конвенцията от септември 2018 г. за изготвяне на външна независима оценка на доклада и решението по ОВОС-2017, което представителите на природозащитниците подкрепиха. След обсъждане на различните позиции на страните-членки, беше взето решение в този момент да не се провежда такава оценка. Председателстващият обяви, че ще се изчака оценката на Европейската комисия, коята ще бъде направена след като България внесе апликационната форма за кандидатстване за европейско финансиране на отсечката на магистрала „Струма“ през Кресненския пролом.
 
Българските природозащитни организации подчертаха, че е важно да се даде ясен сигнал срещу бъдещи нарушения, които са много вероятни, ако се изпълнят решенията на българското правителство от 2017 г. и се обявиха за ефективен диалог между правителството, Европейската комисия и неправителствените организации, за да се намерят спешно решения, които няма да доведат до нарушения на Конвенцията, до унищожаване на природата в пролома и съответно - до санкции срещу България.
 
* Препоръка 98 от 2002 година на Постоянния комитет на Бернската конвенция относно строителството на магистрала „Струма“ през Кресненския пролом има задължителен характер за страната-членка. Тази препоръка посочва следните основни мерки за опазване, както на природата на пролома, така и на местните хора живеещи в региона: строителството на магистрала да се осъществи по варианти, с които магистралата да заобиколи територията на Кресненския пролом и сега съществуващият път да се ползва като местен път от хората живеещи и посещаващи района.