Това момиче е доброволец в зооцентър, който отглежда панди. Работата ѝ е да наблюдава животинчетата, да ги храни и, разбира се, да ги прегръща и милва. Не можем да кажем, че не ѝ завиждаме.